HAPPYKIDZ

Är rörelse, lek, glädje, gemenskap och samarbete!

Vår målsättning är att barn på ett roligt och lekfullt sätt tillsammans med kompisar ska öka sin allmänna fysiska förmåga och att varje barn ska kunna vara med på sina villkor. Passen bygger på rörelseglädje och kunskap om barns motoriska utveckling. Syftet är att med varierande övningar ge allsidig träning och att stärka barnens motorik och koordination. På träningen kommer föräldrarna inte delta (förutom i 2-3) utan det är bara barnen samt coacher på plats. Kläder för inomhus i våran box, inkl skor, samt vattenflaska. Varje lektion är 30 minuter lång. 

Start 23/10 - 6/11 - 13/11 - 20/11 - 27/11 

Pris: 395kr 5ggr

Anmälan: 


Happy kidz finns i grupperna:

2-3 år, söndagar kl 15:45

4-5år, söndagar kl 16:30  

6-7år, söndagar kl 17:15 BARNLATTJO 2-3ÅR

Släpp loss och ha kul med mamma eller pappa!

Dans och rörelse för de allra yngsta tillsammans med mamma eller pappa. Vi dansar till både traditionell barnmusik blandat med pop. Vi utgår från upplevelsen och använder ofta rekvisita i danserna. Vi busar mycket och när man är 2-3 år finns inga krav på prestation. När musiken sätts på vill kroppen instinktivt röra på sig. Mamma eller pappa finns med i dansen under hela lektionen. För att undvika publik inne i danssalen kan övriga familjemedlemmar tyvärr inte närvara. Du som förälder behöver allt fokus på dig och ditt dansande barn. RÖRELSEGLÄDJE för stora och små. Det är vad LATTJO handlar om!

Pris: 395kr 5ggr

Tid: Lördagar 10:30

Start: v 36

JUMPINGKIDZ 6-8år

Myror i brallan? 🤸🏼 

Kom och hoppa loss tillsammans med oss. En rolig träningsform som utförs på specialutvecklade studsmattor till medryckande musik. Instruktören bjuder in till "det stora jumpingkalaset". Kursen är på 5 tillfällen. Varje lektion är 30 minuter lång.

Pris: 395kr 5ggr

Tid: söndagar 16:15

Start: v 36

KIDZ HÄLSOHUSET ILAND

Eleven ska fylla år för den åldersgrupp de deltar i under det halvår som terminen pågår. Begränsat antal platser, först till kvarn.

Anmälan till våra grupper är bindande.

................

Vi önskar att alla elever byter om hemma.

Endast en förälder lämnar sitt barn för att undvika folksamling i entrén

Förälder som inte tränar medans barnet tränar väntar utomhus medans lektionen pågår.

Barnen släpps in 10 minuter innan lektionen

Om ledaren/coachen upplever att ditt barn behöver särskilt stöd under kursens gång kommer du som förälder bli tillfrågad att delta på klasserna tillsammans med ditt barn.

Hälsohuset Ilanda arbetar efter modellen att alltid sätta barnets behov i centrum. Om ditt barn behöver extra stöd kommer du som förälder att vara en viktig del i detta arbete.

Tillsammans med någon av våra ledare/coacher kommer en handlingsplan utformas för att ditt barn skall komma in i lektionen på bästa sätt. Du som förälder kommer då att behöva medverka på de aktuella lektionerna.

Till sist, stanna alltid hemma om du är sjuk.Tillsammans kan vi hjälpas åt att ge barnen en trygg och säker termin fylld av rörelseglädje.

Tack för att ni ger oss förtroendet!

UNGDOMSKORT 10-15år

Hälsohuset ungdomskort 10-15år

På Hälsohuset Ilanda är man välkommen att börja träna från 10år. Att träna tillsammans med sitt barn är ett kul sätt att umgås

Avtalet Hälsohuset ungdomskort innebär att ungdomen får träna tillsammans med målsman och/eller av målsman godkänd myndig person som är medlem med giltigt medlemskap på Hälsohuset. Ungdomen kan ha två myndiga personer som de kan träna tillsammans med. Dessa personer måste dock vara godkända av målsman.

Hälsohuset ungdomskort har ungdomen tillgång till samma aktiviteter som medföljande vuxen. Beakta att deltagande på spinning och Indoor Walking kräver en minimilängd på 150 cm

......

Får mitt barn vistas i lokalerna?

Inga barn under åldersgränsen får vistas i gymlokalerna. Spädbarn i babysitter är tillåtet under förälderns ansvar och tillsyn. Övriga barn får inte vistas på gymmet eller i gruppsalar pga olycksrisken. 

Barn är tillåtet under mamma-barnträningspass och vid kurser för barn.